Monthly Comment October

Under oktober kom det ytterligare signaler som tyder på en svagare global konjunktur, trots det nåddes nya högstanoteringar på många marknader. Den starka börsutvecklingen kan delvis förklaras av framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA, en godkänd rapportsäsong för tredje kvartalet och fortsatta centralbanksstimulanser där FED återigen sänkte räntan.

Läs mer


Månadskommentar september

Trots att en rad indikatorer och statistik tyder på en global konjunkturavmattning höll aktiemarknaderna upp väl under september – vissa marknader nådde till och med den högsta nivån någonsin, bland annat Stockholmsbörsens breda index. Även vår fond nådde en toppnotering under månaden.

Läs mer


Månadskommentar augusti

Augusti inleddes med fallande börser, i Sverige tappade OMX30 drygt 6 % fram till mitten av månaden. Nedgångarna kan delvis förklaras av en eskalerande handelskonflikt mellan Kina och USA, ökad risk för en hård Brexit och en allmän konjunkturoro där den tyska ekonomin stod i centrum.

Läs mer


Månadskommentar juli

Under juli steg börserna i USA något medan asiatiska och europeiska marknader visade på en svagare utveckling. Handelsförhandlingarna mellan USA och Kina återupptogs för att sedan avslutas utan att några direkta framsteg gjorts. Tonen mellan länderna har istället hårdnat, vilket påverkade marknaderna negativt.

Läs mer


Månadskommentar juni

I juni klättrade marknaderna åter in på positivt territorium. Förväntningarna på en mer fridfull FED och ECB samt framtida stimulans från Kina bidrog till den positiva känslan.

Läs mer


Månadskommentar maj

Under maj visade finansmarknaderna återigen stora rörelser, den här gången i en negativ riktning.

Läs mer


Månadsbrev April

I april var aktiemarknaderna starka. En viss positiv statistik, som bättre än förväntad BNP-tillväxt i USA, drev marknaderna högre.

Läs mer


Månadsbrev mars

Efter de stora positiva rörelserna i början av året flyttade marknaderna mer måttligt under mars. Svagare statistik, speciellt industriella siffror från Europa och sänkt tillväxtmål i Kina, pressade marknaderna.

Läs mer


Månadsbrev februari

Optimismen från januari fortsatte i februari med stigande börser världen över. Framstegen i handelsförhandlingarna mellan Trump och Xi Jinping bidrog till den positiva känslan. En uppskjutning av återinförandet av tariffer innebar att marknaderna i Shanghai och Shenzhen steg kraftigt.

Läs mer