Månadskommentar december 2023

Den starka börsutvecklingen vi såg under november fortsatte under december vilket innebar att helåret slutade på plus för huvuddelen av världens stora aktiemarknader. Stockholmsbörsens breda index, som visade på negativ årsutveckling så sent som i slutet av oktober, steg närmare 20 % under november och december. Småbolag och fastighetsaktier, som haft ett besvärligt år, steg kraftigt. Huvudorsaken till det positivare humöret är fortsatt avtagande inflation, hopp om kommande räntesänkningar och en god konjunktur. Förutsättningarna är dock fortsatt besvärliga för många företag och hushåll och det glada humöret kan mycket väl komma att skifta igen. Från centralbankernas sida valde både FED och ECB att lämna styrräntor oförändrade. Fed talade om eventuella räntesänkningar och även Riksbanken var mjukare i sin kommunikation. ECB bibehöll dock en hårdare ton.