Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Björn Carlson

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar december 2020

December avslutades mestadels uppåt på världens finansiella marknader där OMX30 stod ut med en nedgång om drygt 2 %. Det summerar en uppgång för OMX30 om knappt 6 % för hela 2020.


Läs mer

Månadskommentar november 2020

November kan summeras med kraftiga uppgångar på de finansiella marknaderna – Stockholmbörsens breda index uppvisade sin bästa novembermånad sedan 2002 och Dow Jones i USA sin bästa sedan 1987. En kombination av positiva vaccinnyheter, ett avklarat USA-val och fortsatta stimulanser gav styrka.


Läs mer

Månadskommentar oktober 2020

I början av oktober fortsatte de finansiella marknaderna att utvecklas positivt. Vart eftersom det kom nyheter om ökad smittspridning av Covid-19 svängde humöret och marknaderna vände nedåt.


Läs mer

Månadskommentar december 2020

December avslutades mestadels uppåt på världens finansiella marknader där OMX30 stod ut med en nedgång om drygt 2 %. Det summerar en uppgång för OMX30 om knappt 6 % för hela 2020.


Läs mer

Månadskommentar november 2020

November kan summeras med kraftiga uppgångar på de finansiella marknaderna – Stockholmbörsens breda index uppvisade sin bästa novembermånad sedan 2002 och Dow Jones i USA sin bästa sedan 1987. En kombination av positiva vaccinnyheter, ett avklarat USA-val och fortsatta stimulanser gav styrka.


Läs mer

Månadskommentar oktober 2020

I början av oktober fortsatte de finansiella marknaderna att utvecklas positivt. Vart eftersom det kom nyheter om ökad smittspridning av Covid-19 svängde humöret och marknaderna vände nedåt.


Läs mer