Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Björn Carlson

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar december 2019

Årets sista månad slutade med stigande börser även om de föll tillbaka något under de sista handelsdagarna. Fortsatta framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA var en av huvudorsakerna till den positiva utvecklingen. Ett första Fas 1-avtal ser ut att undertecknas i mitten av januari samtidigt som det verkar troligt att länderna kommer att ha fortsatta diskussioner under år framöver.


Läs mer

Månadskommentar november

OMX30 slutade marginellt ner under november medan europeiska och amerikanska börser steg något. Bra BNP-siffror från USA och tillväxtsiffror från Tyskland under tredje kvartalet påverkade positivt. Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte under månaden där förhoppningen är att nå ett Fas 1-avtal senast den 15:e december.


Läs mer

Monthly Comment October

Under oktober kom det ytterligare signaler som tyder på en svagare global konjunktur, trots det nåddes nya högstanoteringar på många marknader. Den starka börsutvecklingen kan delvis förklaras av framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA, en godkänd rapportsäsong för tredje kvartalet och fortsatta centralbanksstimulanser där FED återigen sänkte räntan.


Läs mer

Månadskommentar december 2019

Årets sista månad slutade med stigande börser även om de föll tillbaka något under de sista handelsdagarna. Fortsatta framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA var en av huvudorsakerna till den positiva utvecklingen. Ett första Fas 1-avtal ser ut att undertecknas i mitten av januari samtidigt som det verkar troligt att länderna kommer att ha fortsatta diskussioner under år framöver.


Läs mer

Månadskommentar november

OMX30 slutade marginellt ner under november medan europeiska och amerikanska börser steg något. Bra BNP-siffror från USA och tillväxtsiffror från Tyskland under tredje kvartalet påverkade positivt. Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte under månaden där förhoppningen är att nå ett Fas 1-avtal senast den 15:e december.


Läs mer

Monthly Comment October

Under oktober kom det ytterligare signaler som tyder på en svagare global konjunktur, trots det nåddes nya högstanoteringar på många marknader. Den starka börsutvecklingen kan delvis förklaras av framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA, en godkänd rapportsäsong för tredje kvartalet och fortsatta centralbanksstimulanser där FED återigen sänkte räntan.


Läs mer