Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Anders Lindbergh

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar december 2022

Efter två starka börsmånader, framförallt pådrivet av signaler om avtagande inflation och förhoppningar om mjukare centralbanker, föll marknaderna igen när fokus skiftade mot konjunkturläget och en eventuell avmattning.


Läs mer

Månadskommentar november 2022

Oktober månads uppgångar fortsatte under november. Stark efterfrågan inom global industri, något lägre inflationstakt med fallande råvarupriser och mjukare toner från centralbankerna bidrog till uppgångarna. Både ECB och amerikanska FED...


Läs mer

Månadskommentar oktober 2022

Trots fortsatt höga inflationssiffror steg de stora aktieindexen i oktober, om än med tidvis tvära kast. Företagens rapporter för kvartal 3 har varit i fokus, i allmänhet har de varit godkända. För svensk del vittnar industribolagen om fortsatt stark orderingång, högre kostnader med viss marginalpress som följd samt positiva valutaeffekter på grund av en svag SEK.


Läs mer

Månadskommentar december 2022

Efter två starka börsmånader, framförallt pådrivet av signaler om avtagande inflation och förhoppningar om mjukare centralbanker, föll marknaderna igen när fokus skiftade mot konjunkturläget och en eventuell avmattning.


Läs mer

Månadskommentar november 2022

Oktober månads uppgångar fortsatte under november. Stark efterfrågan inom global industri, något lägre inflationstakt med fallande råvarupriser och mjukare toner från centralbankerna bidrog till uppgångarna. Både ECB och amerikanska FED...


Läs mer

Månadskommentar oktober 2022

Trots fortsatt höga inflationssiffror steg de stora aktieindexen i oktober, om än med tidvis tvära kast. Företagens rapporter för kvartal 3 har varit i fokus, i allmänhet har de varit godkända. För svensk del vittnar industribolagen om fortsatt stark orderingång, högre kostnader med viss marginalpress som följd samt positiva valutaeffekter på grund av en svag SEK.


Läs mer