Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Anders Lindbergh

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar april 2022

Fortsatt krig i Ukraina och implikationer därav pressade marknaderna under april. I samband med nya nedstängningar i Kina ökade risken för fortsatta logistikproblem och komponentbrist med utbudsstörningar och stigande priser som följd.


Läs mer

Månadskommentar mars 2022

Kriget i Ukraina fortsätter att dominera nyhetsflödet och våra sinnen. Trots alla fasor är dock de stora börserna i stort sett oförändrade sedan krigsutbrottet den 24:e februari.


Läs mer

Månadskommentar februari 2022

Februari har mestadels präglats av de tragiska händelserna i Ukraina och den ryska invasionen som påbörjades den 24:e februari och som sedan har intensifierats.


Läs mer

Månadskommentar april 2022

Fortsatt krig i Ukraina och implikationer därav pressade marknaderna under april. I samband med nya nedstängningar i Kina ökade risken för fortsatta logistikproblem och komponentbrist med utbudsstörningar och stigande priser som följd.


Läs mer

Månadskommentar mars 2022

Kriget i Ukraina fortsätter att dominera nyhetsflödet och våra sinnen. Trots alla fasor är dock de stora börserna i stort sett oförändrade sedan krigsutbrottet den 24:e februari.


Läs mer

Månadskommentar februari 2022

Februari har mestadels präglats av de tragiska händelserna i Ukraina och den ryska invasionen som påbörjades den 24:e februari och som sedan har intensifierats.


Läs mer