Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar oktober 2021

Fokus på inflation och stigande räntor har dominerat nyhetsflödet under oktober tillsammans med rapporterna för kvartal 3. Oljepriset fortsatte upp och handlas på nivåer vi inte sett sedan 2018 för Nordsjöoljan och ända sedan 2014 för Texasoljan.


Läs mer

Månadskommentar september 2021

Under september ökade osäkerheten återigen på de finansiella marknaderna. Stockholmsbörsens breda index tappade drygt 6 % men även börserna i Europa och USA var ner – S&P 500 var exempelvis ner drygt 5 %.


Läs mer

Månadskommentar oktober 2021

Fokus på inflation och stigande räntor har dominerat nyhetsflödet under oktober tillsammans med rapporterna för kvartal 3. Oljepriset fortsatte upp och handlas på nivåer vi inte sett sedan 2018 för Nordsjöoljan och ända sedan 2014 för Texasoljan.


Läs mer

Månadskommentar september 2021

Under september ökade osäkerheten återigen på de finansiella marknaderna. Stockholmsbörsens breda index tappade drygt 6 % men även börserna i Europa och USA var ner – S&P 500 var exempelvis ner drygt 5 %.


Läs mer