Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Anders Lindbergh

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar maj 2023

Under månaden kom blandade signaler kring inflationsutvecklingen, generellt sett är den dock avtagande. Den amerikanska centralbanken, Fed, höjde under månaden räntan med 0,25 procentenheter samtidigt som...


Läs mer

Månadskommentar april 2023

Under månaden har många bolag rapporterat siffror för första kvartalet. Sammanfattningsvis har rapporterna varit godkända med generellt sett stark orderingång och tecken på fortsatt avtagande pandemieffekter.


Läs mer

Månadskommentar mars 2023

Nyhetsflödet har under mars till stor del handlat om banksektorn och dess risker. Utlösande faktor var amerikanska Silicon Valley Bank som hamnat i stora problem efter att de placerat insättningar från sina kunder i amerikanska statspapper...


Läs mer

Månadskommentar maj 2023

Under månaden kom blandade signaler kring inflationsutvecklingen, generellt sett är den dock avtagande. Den amerikanska centralbanken, Fed, höjde under månaden räntan med 0,25 procentenheter samtidigt som...


Läs mer

Månadskommentar april 2023

Under månaden har många bolag rapporterat siffror för första kvartalet. Sammanfattningsvis har rapporterna varit godkända med generellt sett stark orderingång och tecken på fortsatt avtagande pandemieffekter.


Läs mer

Månadskommentar mars 2023

Nyhetsflödet har under mars till stor del handlat om banksektorn och dess risker. Utlösande faktor var amerikanska Silicon Valley Bank som hamnat i stora problem efter att de placerat insättningar från sina kunder i amerikanska statspapper...


Läs mer