Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Anders Lindbergh

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar oktober 2023

Den negativa utvecklingen på världens börser från september fortsatte under oktober. Den geopolitiska osäkerheten ökade ytterligare i och med händelserna i Israel och Palestina och risken för att fler stater skulle komma att...


Läs mer

Månadskommentar september 2023

Under september föll de stora aktiemarknaderna runt om i världen samtidigt som räntor fortsatte uppåt. Relativt starka konjunktursiffror och makrostatistik kan...


Läs mer

Månadskommentar augusti 2023

Under augusti månad ökade volatiliteten i marknaden samtidigt som de stora börsindexen tappade. Stockholmsbörsens breda index, SAX, var en av de större förlorarna och var ner knappt 4 %. Det innebär att årets utveckling...


Läs mer

Månadskommentar oktober 2023

Den negativa utvecklingen på världens börser från september fortsatte under oktober. Den geopolitiska osäkerheten ökade ytterligare i och med händelserna i Israel och Palestina och risken för att fler stater skulle komma att...


Läs mer

Månadskommentar september 2023

Under september föll de stora aktiemarknaderna runt om i världen samtidigt som räntor fortsatte uppåt. Relativt starka konjunktursiffror och makrostatistik kan...


Läs mer

Månadskommentar augusti 2023

Under augusti månad ökade volatiliteten i marknaden samtidigt som de stora börsindexen tappade. Stockholmsbörsens breda index, SAX, var en av de större förlorarna och var ner knappt 4 %. Det innebär att årets utveckling...


Läs mer