Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Anders Lindbergh

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar juni 2024

Under den första sommarmånaden har marknaderna utvecklats lite olika, i USA har nya högstanoteringar nåtts pådrivet av de stora techbolagen, medan Sverige sett en...


Läs mer

Månadskommentar maj 2024

Under maj månad steg världens börser på förhoppningar om fortsatt sjunkande inflation, fallande räntor och att en djup och långvarig lågkonjunktur undviks. Ekonomisk statistik, däribland BNP-siffror bekräftade bilden av...


Läs mer

Månadskommentar april 2024

Under april månad ökade de geopolitiska spänningarna ytterligare i och med Irans anfall mot mål i Israel. Attacken var dock väntad och en eskalering uteblev när båda sidor tonade ner situationen...


Läs mer

Månadskommentar juni 2024

Under den första sommarmånaden har marknaderna utvecklats lite olika, i USA har nya högstanoteringar nåtts pådrivet av de stora techbolagen, medan Sverige sett en...


Läs mer

Månadskommentar maj 2024

Under maj månad steg världens börser på förhoppningar om fortsatt sjunkande inflation, fallande räntor och att en djup och långvarig lågkonjunktur undviks. Ekonomisk statistik, däribland BNP-siffror bekräftade bilden av...


Läs mer

Månadskommentar april 2024

Under april månad ökade de geopolitiska spänningarna ytterligare i och med Irans anfall mot mål i Israel. Attacken var dock väntad och en eskalering uteblev när båda sidor tonade ner situationen...


Läs mer