Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Björn Carlson

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar september 2020

Under september sjönk breda aktieindex i både USA och Europa. Även tekniktunga Nasdaqbörsen och världsindex var ned. Stockholmbörsen gick dock emot utvecklingen och stängde på plus.


Läs mer

Månadskommentar augusti 2020

Under augusti utvecklades de finansiella marknaderna mestadels positivt. Starkast uppgång uppvisade tillväxtbolag inom tech-sektorn, där Nasdaqbörsen i USA ledde utvecklingen.


Läs mer

Månadskommentar juli 2020

Juli har varit en relativt händelserik månad med bolagsrapporter för det, i år extra intressanta, andra kvartalet men också en hel del makrostatistik och geopolitiska händelser. Bolagsrapporterna kom generellt sett in bättre än väntat. Förväntningarna var också relativt låga på grund av det svåra ekonomiska läge många företag befunnit sig i under våren.


Läs mer

Månadskommentar september 2020

Under september sjönk breda aktieindex i både USA och Europa. Även tekniktunga Nasdaqbörsen och världsindex var ned. Stockholmbörsen gick dock emot utvecklingen och stängde på plus.


Läs mer

Månadskommentar augusti 2020

Under augusti utvecklades de finansiella marknaderna mestadels positivt. Starkast uppgång uppvisade tillväxtbolag inom tech-sektorn, där Nasdaqbörsen i USA ledde utvecklingen.


Läs mer

Månadskommentar juli 2020

Juli har varit en relativt händelserik månad med bolagsrapporter för det, i år extra intressanta, andra kvartalet men också en hel del makrostatistik och geopolitiska händelser. Bolagsrapporterna kom generellt sett in bättre än väntat. Förväntningarna var också relativt låga på grund av det svåra ekonomiska läge många företag befunnit sig i under våren.


Läs mer