Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Anders Lindbergh

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar januari 2024

Efter förra årets starka avslutning, pådrivet av förväntningar om fortsatt fallande inflation, räntesänkningar och en stark konjunktur började det nya året med fallande börser. Amerikanska S&P 500, Nasdaqbörsen och det breda...


Läs mer

Månadskommentar december 2023

Den starka börsutvecklingen vi såg under november fortsatte under december vilket innebar att helåret slutade på plus för huvuddelen av världens stora aktiemarknader. Stockholmsbörsens breda index, som visade på negativ årsutveckling så sent som i slutet av oktober...


Läs mer

Månadskommentar november 2023

De negativa kursrörelserna vi sett under september och oktober förbyttes under november till ett betydligt positivare humör. Sjunkande räntor och fallande inflationssiffror gav marknaderna hopp om att räntehöjningscykeln nått sin kulmen för...


Läs mer

Månadskommentar januari 2024

Efter förra årets starka avslutning, pådrivet av förväntningar om fortsatt fallande inflation, räntesänkningar och en stark konjunktur började det nya året med fallande börser. Amerikanska S&P 500, Nasdaqbörsen och det breda...


Läs mer

Månadskommentar december 2023

Den starka börsutvecklingen vi såg under november fortsatte under december vilket innebar att helåret slutade på plus för huvuddelen av världens stora aktiemarknader. Stockholmsbörsens breda index, som visade på negativ årsutveckling så sent som i slutet av oktober...


Läs mer

Månadskommentar november 2023

De negativa kursrörelserna vi sett under september och oktober förbyttes under november till ett betydligt positivare humör. Sjunkande räntor och fallande inflationssiffror gav marknaderna hopp om att räntehöjningscykeln nått sin kulmen för...


Läs mer