Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Björn Carlson

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar april 2020

I april återhämtade sig de finansiella marknaderna. Hopp om avtagande smittspridning av Covid-19, ett återöppnande av samhällen och massiva stödpaket påverkade marknaderna positivt.


Läs mer

Månadskommentar mars 2020

Under mars har utvecklingen på de finansiella marknaderna styrts av nyhetsflödet kring coronaviruset, Covid-19. Ett dramatiskt avstannade av såväl ekonomisk som övrig aktivitet i samhället har inneburit en abrupt minskad efterfrågan, brutna produktionskedjor och ökad risk att världsekonomin kastas in i recession.


Läs mer

Marknadskommentar

Utöver den påverkan vi alla upplever just nu i vår vardag så sker stora rörelser på världens börser på grund av Coronaviruset. Smittspridningens utveckling framöver kommer att vara avgörande för hur marknaderna påverkas. Stödåtgärder sätts nu in för att hantera den svåra ekonomiska situationen. Centralbanker och regeringar världen över är mitt uppe i att lansera massiva krispaket för att hjälpa företag och privatpersoner – något som även kommer att ge stöd till världens börser. Vissa sektorer och branscher kommer att påverkas negativt under lång tid framöver på grund av lägre efterfrågan och störningar i produktionskedjor medan andra kommer återgå till normal produktion och se en normaliserad efterfrågan relativt snart. Vi planerar därför inte att gå ur marknaden, däremot ser vi över våra innehav och gör de förändringar vi anser lämpliga. Tveka inte att höra av er per email eller telefon för en djupare genomgång med din rådgivare.


Läs mer

Månadskommentar april 2020

I april återhämtade sig de finansiella marknaderna. Hopp om avtagande smittspridning av Covid-19, ett återöppnande av samhällen och massiva stödpaket påverkade marknaderna positivt.


Läs mer

Månadskommentar mars 2020

Under mars har utvecklingen på de finansiella marknaderna styrts av nyhetsflödet kring coronaviruset, Covid-19. Ett dramatiskt avstannade av såväl ekonomisk som övrig aktivitet i samhället har inneburit en abrupt minskad efterfrågan, brutna produktionskedjor och ökad risk att världsekonomin kastas in i recession.


Läs mer

Marknadskommentar

Utöver den påverkan vi alla upplever just nu i vår vardag så sker stora rörelser på världens börser på grund av Coronaviruset. Smittspridningens utveckling framöver kommer att vara avgörande för hur marknaderna påverkas. Stödåtgärder sätts nu in för att hantera den svåra ekonomiska situationen. Centralbanker och regeringar världen över är mitt uppe i att lansera massiva krispaket för att hjälpa företag och privatpersoner – något som även kommer att ge stöd till världens börser. Vissa sektorer och branscher kommer att påverkas negativt under lång tid framöver på grund av lägre efterfrågan och störningar i produktionskedjor medan andra kommer återgå till normal produktion och se en normaliserad efterfrågan relativt snart. Vi planerar därför inte att gå ur marknaden, däremot ser vi över våra innehav och gör de förändringar vi anser lämpliga. Tveka inte att höra av er per email eller telefon för en djupare genomgång med din rådgivare.


Läs mer