Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Björn Carlson

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar juni 2020

Antalet smittade av Covid-19 i världen fortsatte att öka under juni med kraftig spridning i Latinamerika och Indien. Länder som tidigare sett en fallande trend...


Läs mer

Månadskommentar maj 2020

Trots stor osäkerhet kring den fortsatta spridningen av Covid-19 och de ekonomiska effekterna av nedstängda samhällen fortsatte många av de finansiella marknaderna att utvecklas positivt under maj. Uppgången leddes av tekniksektorn men även sektorer som tappat mest under våren fick en viss revansch under månaden.


Läs mer

Månadskommentar april 2020

I april återhämtade sig de finansiella marknaderna. Hopp om avtagande smittspridning av Covid-19, ett återöppnande av samhällen och massiva stödpaket påverkade marknaderna positivt.


Läs mer

Månadskommentar juni 2020

Antalet smittade av Covid-19 i världen fortsatte att öka under juni med kraftig spridning i Latinamerika och Indien. Länder som tidigare sett en fallande trend...


Läs mer

Månadskommentar maj 2020

Trots stor osäkerhet kring den fortsatta spridningen av Covid-19 och de ekonomiska effekterna av nedstängda samhällen fortsatte många av de finansiella marknaderna att utvecklas positivt under maj. Uppgången leddes av tekniksektorn men även sektorer som tappat mest under våren fick en viss revansch under månaden.


Läs mer

Månadskommentar april 2020

I april återhämtade sig de finansiella marknaderna. Hopp om avtagande smittspridning av Covid-19, ett återöppnande av samhällen och massiva stödpaket påverkade marknaderna positivt.


Läs mer