Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Björn Carlson

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar januari 2020

Det nya året startade med mestadels uppgångar på världens börser för att sedan falla tillbaka under andra hälften av månaden. Brexit, riksrättsprocess mot president Trump och en attack mot en högt uppsatt iransk militär påverkade inte marknaderna nämnvärt – någorlunda ekonomisk...


Läs mer

Månadskommentar december 2019

Årets sista månad slutade med stigande börser även om de föll tillbaka något under de sista handelsdagarna. Fortsatta framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA var en av huvudorsakerna till den positiva utvecklingen. Ett första Fas 1-avtal ser ut att undertecknas i mitten av januari samtidigt som det verkar troligt att länderna kommer att ha fortsatta diskussioner under år framöver.


Läs mer

Månadskommentar januari 2020

Det nya året startade med mestadels uppgångar på världens börser för att sedan falla tillbaka under andra hälften av månaden. Brexit, riksrättsprocess mot president Trump och en attack mot en högt uppsatt iransk militär påverkade inte marknaderna nämnvärt – någorlunda ekonomisk...


Läs mer

Månadskommentar december 2019

Årets sista månad slutade med stigande börser även om de föll tillbaka något under de sista handelsdagarna. Fortsatta framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA var en av huvudorsakerna till den positiva utvecklingen. Ett första Fas 1-avtal ser ut att undertecknas i mitten av januari samtidigt som det verkar troligt att länderna kommer att ha fortsatta diskussioner under år framöver.


Läs mer