Om oss


Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Kuylenstierna & Skog S.A. står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF samt CAA i Luxemburg.

Medarbetare och styrelse


Styrelse


Johan Kuylenstierna
Elisabeth Skog
Amelie Kuylenstierna
Björn Carlson

Kontakt


Luxemburg

74 Grand-rue L-1660 Luxembourg

Stockholm

Birger Jarlsgatan 55, 11145 Stockholm

Dokument


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ladda ner dokument

Månadsbrev


Månadskommentar mars 2021

I mars var världens börser mestadels uppåt, Stockholmsbörsen stod ut på den positiva sidan pådrivet av starka uppgångar för verkstadsbolag och bank. Den långa räntan i USA fortsatte uppåt vilket...


Läs mer

Månadskommentar februari 2021

Februari startade relativt stark med fortsatta börsuppgångar från januari. Hysterin kring Gamestop och andra blankade bolag avtog och hopp om ökad vaccinationstakt bidrog till optimismen. Mot mitten av månaden vände dock marknaderna ner.


Läs mer

Monthly Comment January 2021

2021 startade relativt starkt med stigande börskurser. I USA lyckades demokraterna få majoritet i både representanthuset och senaten, den senare genom vicepresident Kamala Harris utslagsröst. Marknaden tog emot beskedet positivt...


Läs mer

Månadskommentar mars 2021

I mars var världens börser mestadels uppåt, Stockholmsbörsen stod ut på den positiva sidan pådrivet av starka uppgångar för verkstadsbolag och bank. Den långa räntan i USA fortsatte uppåt vilket...


Läs mer

Månadskommentar februari 2021

Februari startade relativt stark med fortsatta börsuppgångar från januari. Hysterin kring Gamestop och andra blankade bolag avtog och hopp om ökad vaccinationstakt bidrog till optimismen. Mot mitten av månaden vände dock marknaderna ner.


Läs mer

Monthly Comment January 2021

2021 startade relativt starkt med stigande börskurser. I USA lyckades demokraterna få majoritet i både representanthuset och senaten, den senare genom vicepresident Kamala Harris utslagsröst. Marknaden tog emot beskedet positivt...


Läs mer