Månadskommentar april 2024

Under april månad ökade de geopolitiska spänningarna ytterligare i och med Irans anfall mot mål i Israel. Attacken var dock väntad och en eskalering uteblev när båda sidor tonade ner situationen...

Läs mer


Månadskommentar mars 2024

Den starka utvecklingen fortsatte under mars månad då världens börser prissätter sig för framtida räntesänkningar och en konjunktur som går in för en mjuklandning. Inflationssiffror, som kommit upp något i USA, fortsatte att falla i euroområdet samtidigt som både ECB och...

Läs mer


Årsbrev 2023

Vänligen se vårt årsbrev för 2023

Läs mer


Månadskommentar januari 2024

Efter förra årets starka avslutning, pådrivet av förväntningar om fortsatt fallande inflation, räntesänkningar och en stark konjunktur började det nya året med fallande börser. Amerikanska S&P 500, Nasdaqbörsen och det breda...

Läs mer


Månadskommentar december 2023

Den starka börsutvecklingen vi såg under november fortsatte under december vilket innebar att helåret slutade på plus för huvuddelen av världens stora aktiemarknader. Stockholmsbörsens breda index, som visade på negativ årsutveckling så sent som i slutet av oktober...

Läs mer


Månadskommentar november 2023

De negativa kursrörelserna vi sett under september och oktober förbyttes under november till ett betydligt positivare humör. Sjunkande räntor och fallande inflationssiffror gav marknaderna hopp om att räntehöjningscykeln nått sin kulmen för...

Läs mer


Månadskommentar oktober 2023

Den negativa utvecklingen på världens börser från september fortsatte under oktober. Den geopolitiska osäkerheten ökade ytterligare i och med händelserna i Israel och Palestina och risken för att fler stater skulle komma att...

Läs mer


Månadskommentar september 2023

Under september föll de stora aktiemarknaderna runt om i världen samtidigt som räntor fortsatte uppåt. Relativt starka konjunktursiffror och makrostatistik kan...

Läs mer


Månadskommentar augusti 2023

Under augusti månad ökade volatiliteten i marknaden samtidigt som de stora börsindexen tappade. Stockholmsbörsens breda index, SAX, var en av de större förlorarna och var ner knappt 4 %. Det innebär att årets utveckling...

Läs mer