Månadskommentar maj 2023

Under månaden kom blandade signaler kring inflationsutvecklingen, generellt sett är den dock avtagande. Den amerikanska centralbanken, Fed, höjde under månaden räntan med 0,25 procentenheter samtidigt som...

Läs mer


Månadskommentar april 2023

Under månaden har många bolag rapporterat siffror för första kvartalet. Sammanfattningsvis har rapporterna varit godkända med generellt sett stark orderingång och tecken på fortsatt avtagande pandemieffekter.

Läs mer


Månadskommentar mars 2023

Nyhetsflödet har under mars till stor del handlat om banksektorn och dess risker. Utlösande faktor var amerikanska Silicon Valley Bank som hamnat i stora problem efter att de placerat insättningar från sina kunder i amerikanska statspapper...

Läs mer


Månadskommentar februari 2023

Januaris positiva börshumör kom av sig något under februari. Europeiska börser höll emot väl men amerikanska börser och tillväxtmarknader föll tillbaka. Huvudsakligen kan det lite tristare börsklimatet bero på en fortsatt

Läs mer


Kuylenstierna & Skog Årsbrev 2022

2022 präglades av stora rörelser på de finansiella marknaderna med stora fall både för aktier och obligationer. Avtagande pandemieffekter med åter fungerande logistikkedjor och...

Läs mer


Månadskommentar januari 2023

Det nya året inleddes med stora uppgångar på världens aktiemarknader. Hopp om att en kommande lågkonjunktur blir mildare än förväntat, eller till och med helt kan undvikas, gav bränsle till börskurserna.

Läs mer


Månadskommentar december 2022

Efter två starka börsmånader, framförallt pådrivet av signaler om avtagande inflation och förhoppningar om mjukare centralbanker, föll marknaderna igen när fokus skiftade mot konjunkturläget och en eventuell avmattning.

Läs mer


Månadskommentar november 2022

Oktober månads uppgångar fortsatte under november. Stark efterfrågan inom global industri, något lägre inflationstakt med fallande råvarupriser och mjukare toner från centralbankerna bidrog till uppgångarna. Både ECB och amerikanska FED...

Läs mer


Månadskommentar oktober 2022

Trots fortsatt höga inflationssiffror steg de stora aktieindexen i oktober, om än med tidvis tvära kast. Företagens rapporter för kvartal 3 har varit i fokus, i allmänhet har de varit godkända. För svensk del vittnar industribolagen om fortsatt stark orderingång, högre kostnader med viss marginalpress som följd samt positiva valutaeffekter på grund av en svag SEK.

Läs mer


Månadskommentar september 2022

Nedgångarna från andra halvan av augusti fortsatte under september. Stockholmsbörsens breda index föll nära 7,5 % och Nasdaqbörsen i USA med drygt 10 %, vilket innebär att båda indexen tappat drygt 30 % i år.

Läs mer