Månadskommentar september 2020

Under september sjönk breda aktieindex i både USA och Europa. Även tekniktunga Nasdaqbörsen och världsindex var ned. Stockholmbörsen gick dock emot utvecklingen och stängde på plus.

Läs mer


Månadskommentar augusti 2020

Under augusti utvecklades de finansiella marknaderna mestadels positivt. Starkast uppgång uppvisade tillväxtbolag inom tech-sektorn, där Nasdaqbörsen i USA ledde utvecklingen.

Läs mer


Månadskommentar juli 2020

Juli har varit en relativt händelserik månad med bolagsrapporter för det, i år extra intressanta, andra kvartalet men också en hel del makrostatistik och geopolitiska händelser. Bolagsrapporterna kom generellt sett in bättre än väntat. Förväntningarna var också relativt låga på grund av det svåra ekonomiska läge många företag befunnit sig i under våren.

Läs mer


Månadskommentar juni 2020

Antalet smittade av Covid-19 i världen fortsatte att öka under juni med kraftig spridning i Latinamerika och Indien. Länder som tidigare sett en fallande trend...

Läs mer


Månadskommentar maj 2020

Trots stor osäkerhet kring den fortsatta spridningen av Covid-19 och de ekonomiska effekterna av nedstängda samhällen fortsatte många av de finansiella marknaderna att utvecklas positivt under maj. Uppgången leddes av tekniksektorn men även sektorer som tappat mest under våren fick en viss revansch under månaden.

Läs mer


Månadskommentar april 2020

I april återhämtade sig de finansiella marknaderna. Hopp om avtagande smittspridning av Covid-19, ett återöppnande av samhällen och massiva stödpaket påverkade marknaderna positivt.

Läs mer


Månadskommentar mars 2020

Under mars har utvecklingen på de finansiella marknaderna styrts av nyhetsflödet kring coronaviruset, Covid-19. Ett dramatiskt avstannade av såväl ekonomisk som övrig aktivitet i samhället har inneburit en abrupt minskad efterfrågan, brutna produktionskedjor och ökad risk att världsekonomin kastas in i recession.

Läs mer


Marknadskommentar

Utöver den påverkan vi alla upplever just nu i vår vardag så sker stora rörelser på världens börser på grund av Coronaviruset. Smittspridningens utveckling framöver kommer att vara avgörande för hur marknaderna påverkas. Stödåtgärder sätts nu in för att hantera den svåra ekonomiska situationen. Centralbanker och regeringar världen över är mitt uppe i att lansera massiva krispaket för att hjälpa företag och privatpersoner – något som även kommer att ge stöd till världens börser. Vissa sektorer och branscher kommer att påverkas negativt under lång tid framöver på grund av lägre efterfrågan och störningar i produktionskedjor medan andra kommer återgå till normal produktion och se en normaliserad efterfrågan relativt snart. Vi planerar därför inte att gå ur marknaden, däremot ser vi över våra innehav och gör de förändringar vi anser lämpliga. Tveka inte att höra av er per email eller telefon för en djupare genomgång med din rådgivare.

Läs mer


Monthly Comment February 2020

Under februari var volatiliteten tillbaka på de finansiella marknaderna. De stora rörelserna kan huvudsakligen härledas till Coronaviruset. Efter att marknaderna sjunkit i början av månaden handlades de upp allteftersom det såg ut som att Kina fått kontroll över smittspridningen.

Läs mer


Månadskommentar januari 2020

Det nya året startade med mestadels uppgångar på världens börser för att sedan falla tillbaka under andra hälften av månaden. Brexit, riksrättsprocess mot president Trump och en attack mot en högt uppsatt iransk militär påverkade inte marknaderna nämnvärt – någorlunda ekonomisk...

Läs mer