Månadskommentar juli 2022

Aktiemarknaderna avslutade juli månad med relativt stora uppgångar. Inflationssiffror var fortsatt höga och både amerikanska FED och europeiska ECB höjde sina respektive räntor.

Läs mer


Månadskommentar juni 2022

Det negativa humöret fortsatte under juni med fallande aktie- och obligationsmarknader. Höga inflationssiffror ökar risken för räntehöjningar vilket i sin tur kan få ekonomin att kastas in i en lågkonjunktur. Både den amerikanska centralbanken och Riksbanken höjde också sina styrräntor – 0,75% i USA och 0,50% i Sverige.

Läs mer


Månadskommentar maj 2022

Maj präglades av fortsatt oro på de finansiella marknaderna, efter kraftiga nedgångar i början av månaden återhämtade sig dock börserna och slutade med relativt små förändringar.

Läs mer


Månadskommentar april 2022

Fortsatt krig i Ukraina och implikationer därav pressade marknaderna under april. I samband med nya nedstängningar i Kina ökade risken för fortsatta logistikproblem och komponentbrist med utbudsstörningar och stigande priser som följd.

Läs mer


Månadskommentar mars 2022

Kriget i Ukraina fortsätter att dominera nyhetsflödet och våra sinnen. Trots alla fasor är dock de stora börserna i stort sett oförändrade sedan krigsutbrottet den 24:e februari.

Läs mer


Månadskommentar februari 2022

Februari har mestadels präglats av de tragiska händelserna i Ukraina och den ryska invasionen som påbörjades den 24:e februari och som sedan har intensifierats.

Läs mer


Månadskommentar januari 2022

Den starka börsutvecklingen i slutet av 2021 fortsatte in på det nya året. Redan efter några dagar förändrades dock humöret till det negativa med nedgångar som följd. En eskalerande konflikt mellan Ryssland och Nato med risk för en invasion av Ukraina fick marknaderna på fall.

Läs mer


Månadskommentar december 2021

Året avslutades med stigande börser där Stockholmsbörsen var i topp samtidigt som kronan var fortsatt svag. Nyhetsflödet har dominerats av spridningen Omikron och

Läs mer


Månadskommentar november 2021

Efter en klart godkänd rapportsäsong ökade återigen oron på de finansiella marknaderna under november med nedgångar som följd. Smittspridningen av Covid-19 har stigit markant under hösten i Europa och Omikron...

Läs mer