Månadskommentar oktober 2023

Den negativa utvecklingen på världens börser från september fortsatte under oktober. Den geopolitiska osäkerheten ökade ytterligare i och med händelserna i Israel och Palestina och risken för att fler stater skulle komma att...

Läs mer


Månadskommentar september 2023

Under september föll de stora aktiemarknaderna runt om i världen samtidigt som räntor fortsatte uppåt. Relativt starka konjunktursiffror och makrostatistik kan...

Läs mer


Månadskommentar augusti 2023

Under augusti månad ökade volatiliteten i marknaden samtidigt som de stora börsindexen tappade. Stockholmsbörsens breda index, SAX, var en av de större förlorarna och var ner knappt 4 %. Det innebär att årets utveckling...

Läs mer


Månadskommentar juli 2023

Under juli har fokus framför allt riktats mot bolagens rapporter för kvartal två. Generellt sett har rapporterna varit godkända. Bankerna visade på både god lönsamhet samt låga...

Läs mer


Månadskommentar juni 2023

I juni lämnade den amerikanska centralbanken FED sin styrränta oförändrad medan bland annat ECB och Riksbanken kom med ytterligare räntehöjningar. Risken för en kommande lågkonjunktur är fortsatt...

Läs mer


Månadskommentar maj 2023

Under månaden kom blandade signaler kring inflationsutvecklingen, generellt sett är den dock avtagande. Den amerikanska centralbanken, Fed, höjde under månaden räntan med 0,25 procentenheter samtidigt som...

Läs mer


Månadskommentar april 2023

Under månaden har många bolag rapporterat siffror för första kvartalet. Sammanfattningsvis har rapporterna varit godkända med generellt sett stark orderingång och tecken på fortsatt avtagande pandemieffekter.

Läs mer


Månadskommentar mars 2023

Nyhetsflödet har under mars till stor del handlat om banksektorn och dess risker. Utlösande faktor var amerikanska Silicon Valley Bank som hamnat i stora problem efter att de placerat insättningar från sina kunder i amerikanska statspapper...

Läs mer


Månadskommentar februari 2023

Januaris positiva börshumör kom av sig något under februari. Europeiska börser höll emot väl men amerikanska börser och tillväxtmarknader föll tillbaka. Huvudsakligen kan det lite tristare börsklimatet bero på en fortsatt

Läs mer


Kuylenstierna & Skog Årsbrev 2022

2022 präglades av stora rörelser på de finansiella marknaderna med stora fall både för aktier och obligationer. Avtagande pandemieffekter med åter fungerande logistikkedjor och...

Läs mer