Månadskommentar december 2022

Efter två starka börsmånader, framförallt pådrivet av signaler om avtagande inflation och förhoppningar om mjukare centralbanker, föll marknaderna igen när fokus skiftade mot konjunkturläget och en eventuell avmattning.

Läs mer


Månadskommentar november 2022

Oktober månads uppgångar fortsatte under november. Stark efterfrågan inom global industri, något lägre inflationstakt med fallande råvarupriser och mjukare toner från centralbankerna bidrog till uppgångarna. Både ECB och amerikanska FED...

Läs mer


Månadskommentar oktober 2022

Trots fortsatt höga inflationssiffror steg de stora aktieindexen i oktober, om än med tidvis tvära kast. Företagens rapporter för kvartal 3 har varit i fokus, i allmänhet har de varit godkända. För svensk del vittnar industribolagen om fortsatt stark orderingång, högre kostnader med viss marginalpress som följd samt positiva valutaeffekter på grund av en svag SEK.

Läs mer


Månadskommentar september 2022

Nedgångarna från andra halvan av augusti fortsatte under september. Stockholmsbörsens breda index föll nära 7,5 % och Nasdaqbörsen i USA med drygt 10 %, vilket innebär att båda indexen tappat drygt 30 % i år.

Läs mer


Månadskommentar augusti 2022

Efter uppgångar i juli och en bit in i augusti så vände aktiemarknaderna nedåt i mitten av månaden. Framförallt kom en rad indikationer från världens centralbanker att fortsatta räntehöjningar är att vänta.

Läs mer


Månadskommentar juli 2022

Aktiemarknaderna avslutade juli månad med relativt stora uppgångar. Inflationssiffror var fortsatt höga och både amerikanska FED och europeiska ECB höjde sina respektive räntor.

Läs mer


Månadskommentar juni 2022

Det negativa humöret fortsatte under juni med fallande aktie- och obligationsmarknader. Höga inflationssiffror ökar risken för räntehöjningar vilket i sin tur kan få ekonomin att kastas in i en lågkonjunktur. Både den amerikanska centralbanken och Riksbanken höjde också sina styrräntor – 0,75% i USA och 0,50% i Sverige.

Läs mer


Månadskommentar maj 2022

Maj präglades av fortsatt oro på de finansiella marknaderna, efter kraftiga nedgångar i början av månaden återhämtade sig dock börserna och slutade med relativt små förändringar.

Läs mer


Månadskommentar april 2022

Fortsatt krig i Ukraina och implikationer därav pressade marknaderna under april. I samband med nya nedstängningar i Kina ökade risken för fortsatta logistikproblem och komponentbrist med utbudsstörningar och stigande priser som följd.

Läs mer


Månadskommentar mars 2022

Kriget i Ukraina fortsätter att dominera nyhetsflödet och våra sinnen. Trots alla fasor är dock de stora börserna i stort sett oförändrade sedan krigsutbrottet den 24:e februari.

Läs mer