Månadskommentar mars 2021

I mars var världens börser mestadels uppåt, Stockholmsbörsen stod ut på den positiva sidan pådrivet av starka uppgångar för verkstadsbolag och bank. Den långa räntan i USA fortsatte uppåt vilket...

Läs mer


Månadskommentar februari 2021

Februari startade relativt stark med fortsatta börsuppgångar från januari. Hysterin kring Gamestop och andra blankade bolag avtog och hopp om ökad vaccinationstakt bidrog till optimismen. Mot mitten av månaden vände dock marknaderna ner.

Läs mer


Monthly Comment January 2021

2021 startade relativt starkt med stigande börskurser. I USA lyckades demokraterna få majoritet i både representanthuset och senaten, den senare genom vicepresident Kamala Harris utslagsröst. Marknaden tog emot beskedet positivt...

Läs mer


Årsbrev 2020

Vi lägger ett besvärligt år bakom oss med stora rörelser på de finansiella marknaderna till följd av Covid-19. En pandemi som orsakat stort lidande, resulterat i massiva penning- och finanspolitiska åtgärder och som sannolikt leder till nya beteendemönster. Fokus har också riktats mot det amerikanska presidentvalet, investeringar inom hållbarhet och tech-bolagens dominerande ställning.

Läs mer


Månadskommentar december 2020

December avslutades mestadels uppåt på världens finansiella marknader där OMX30 stod ut med en nedgång om drygt 2 %. Det summerar en uppgång för OMX30 om knappt 6 % för hela 2020.

Läs mer


Månadskommentar november 2020

November kan summeras med kraftiga uppgångar på de finansiella marknaderna – Stockholmbörsens breda index uppvisade sin bästa novembermånad sedan 2002 och Dow Jones i USA sin bästa sedan 1987. En kombination av positiva vaccinnyheter, ett avklarat USA-val och fortsatta stimulanser gav styrka.

Läs mer


Månadskommentar oktober 2020

I början av oktober fortsatte de finansiella marknaderna att utvecklas positivt. Vart eftersom det kom nyheter om ökad smittspridning av Covid-19 svängde humöret och marknaderna vände nedåt.

Läs mer


Månadskommentar september 2020

Under september sjönk breda aktieindex i både USA och Europa. Även tekniktunga Nasdaqbörsen och världsindex var ned. Stockholmbörsen gick dock emot utvecklingen och stängde på plus.

Läs mer