Månadskommentar januari 2020

Det nya året startade med mestadels uppgångar på världens börser för att sedan falla tillbaka under andra hälften av månaden. Brexit, riksrättsprocess mot president Trump och en attack mot en högt uppsatt iransk militär påverkade inte marknaderna nämnvärt – någorlunda ekonomisk...

Läs mer


Månadskommentar december 2019

Årets sista månad slutade med stigande börser även om de föll tillbaka något under de sista handelsdagarna. Fortsatta framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA var en av huvudorsakerna till den positiva utvecklingen. Ett första Fas 1-avtal ser ut att undertecknas i mitten av januari samtidigt som det verkar troligt att länderna kommer att ha fortsatta diskussioner under år framöver.

Läs mer


Månadskommentar november

OMX30 slutade marginellt ner under november medan europeiska och amerikanska börser steg något. Bra BNP-siffror från USA och tillväxtsiffror från Tyskland under tredje kvartalet påverkade positivt. Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte under månaden där förhoppningen är att nå ett Fas 1-avtal senast den 15:e december.

Läs mer


Monthly Comment October

Under oktober kom det ytterligare signaler som tyder på en svagare global konjunktur, trots det nåddes nya högstanoteringar på många marknader. Den starka börsutvecklingen kan delvis förklaras av framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA, en godkänd rapportsäsong för tredje kvartalet och fortsatta centralbanksstimulanser där FED återigen sänkte räntan.

Läs mer


Månadskommentar september

Trots att en rad indikatorer och statistik tyder på en global konjunkturavmattning höll aktiemarknaderna upp väl under september – vissa marknader nådde till och med den högsta nivån någonsin, bland annat Stockholmsbörsens breda index. Även vår fond nådde en toppnotering under månaden.

Läs mer


Månadskommentar augusti

Augusti inleddes med fallande börser, i Sverige tappade OMX30 drygt 6 % fram till mitten av månaden. Nedgångarna kan delvis förklaras av en eskalerande handelskonflikt mellan Kina och USA, ökad risk för en hård Brexit och en allmän konjunkturoro där den tyska ekonomin stod i centrum.

Läs mer


Månadskommentar juli

Under juli steg börserna i USA något medan asiatiska och europeiska marknader visade på en svagare utveckling. Handelsförhandlingarna mellan USA och Kina återupptogs för att sedan avslutas utan att några direkta framsteg gjorts. Tonen mellan länderna har istället hårdnat, vilket påverkade marknaderna negativt.

Läs mer


Månadskommentar juni

I juni klättrade marknaderna åter in på positivt territorium. Förväntningarna på en mer fridfull FED och ECB samt framtida stimulans från Kina bidrog till den positiva känslan.

Läs mer


Månadskommentar maj

Under maj visade finansmarknaderna återigen stora rörelser, den här gången i en negativ riktning.

Läs mer