Månadskommentar juni 2024

Under den första sommarmånaden har marknaderna utvecklats lite olika, i USA har nya högstanoteringar nåtts pådrivet av de stora techbolagen, medan Sverige sett en negativ utveckling. Marknaden har ändrat sitt fokus något där mindre vikt läggs vid att försöka utröna eventuella ändringar av räntan, som vi vet är på väg ner, och istället lägga mer vikt på utvecklingen av underliggande konjunktur samt bolagens förmåga att leverera goda siffror. I Europa sänkte ECB, som väntat räntan med 25 punkter och i Frankrike utlyste Macron nyval efter att den sittande regeringen gjort ett svagt EU-val. EU fortsatte med sina planer att belägga kinesiska elbilar med höjda tullar, trots protester från de stora tyska bilmärkena. Marknaden inväntar nu rapporterna för kvartal två där förväntningarna är relativt högt ställda vilket kan leda till stora rörelser i individuella bolag.