Månadskommentar maj 2024

Under maj månad steg världens börser på förhoppningar om fortsatt sjunkande inflation, fallande räntor och att en djup och långvarig lågkonjunktur undviks. Ekonomisk statistik, däribland BNP-siffror bekräftade bilden av en ekonomisk återhämtning, så även för svensk del. Riksbanken beslutade den 8:e maj att sänka styrräntan från 4 % till 3,75 % och gick därmed före både FED och ECB. Noterbart är att den svenska kronan trots det stärktes under resten av månaden. Rapportsäsongen har fortsatt varit relativt stark och marknaden fokuserar allt mer på orderingång, marginaler och vinsttillväxt. Värt att nämna är att Nvidia lyckades leverera på högt ställda förväntningar vilket var viktigt för tech-sektorn som helhet. Vad gäller obligationsmarknaden ser den ut att ha tinat upp efter en period där den i stort sett varit stängd för framför allt mindre bolag. Fortfarande är dock finansieringskostnaden hög i och med höga räntor och relativt stora kreditspreadar för detta segment. M&A-aktiviteten har också ökat där vi sett ett antal uppköpsbud under månaden. I USA vaknade återigen MEME-hysterin till liv med stora rörelser i de mest blankade bolagen.