Månadskommentar april 2024

Under april månad ökade de geopolitiska spänningarna ytterligare i och med Irans anfall mot mål i Israel. Attacken var dock väntad och en eskalering uteblev när båda sidor tonade ner situationen. Marknadsreaktionerna blev därmed små. Stor fokus har även riktats mot bolagsrapporterna för andra kvartalet. För K&S innehav har det varit en bra rapportsäsong med starka rapporter från såväl stora industribolag som tech-sektorn. Vi har även sett en bättre utveckling i Asien. Marknaden fokuserar fortsatt på inflation och eventuella räntesänkningar. Från amerikansk håll har inflationen återigen krupit uppåt samtidigt som konjunkturen är stark och arbetslösheten är låg vilket kan innebära att räntesänkningar kan dröja. Från svenskt och europeiskt håll är läget ett annat och troligtvis ser vi räntesänkningar innan sommaren, kanske till och med redan 8:e maj för svensk del.