Månadskommentar mars 2024

Den starka utvecklingen fortsatte under mars månad då världens börser prissätter sig för framtida räntesänkningar och en konjunktur som går in för en mjuklandning. Inflationssiffror, som kommit upp något i USA, fortsatte att falla i euroområdet samtidigt som både ECB och Riksbanken flaggade för att räntesänkningar kan komma innan FED påbörjar sina sänkningar – något vi tror är välkommet då data visar på att både europeisk och svensk konjunktur är svagare än den amerikanska. Om räntorna däremot skulle sänkas på grund av en kraftigt försämrad konjunktur kan börsen bli skakig och falla fram till vi närmar oss en räntebotten, det vill säga när konjunkturen tar fart igen. Under månanden sänkte Schweiz sin styrränta samtidigt som Japan, som haft negativ ränta i 17 år, höjde sin. Riksbanken lämnade räntan oförändrad men öppnade upp för sänkningar i maj eller juni. Väntat är tre sänkningar under året.