Månadskommentar oktober 2023

Den negativa utvecklingen på världens börser från september fortsatte under oktober. Den geopolitiska osäkerheten ökade ytterligare i och med händelserna i Israel och Palestina och risken för att fler stater skulle komma att involveras skapade ytterligare oro. Priset på både guld och olja steg initialt men rörelserna var sedermera måttliga. I Europa lät ECB styrräntorna vara oförändrade vilket också var väntat. Den europeiska ekonomin försvagades samtidigt som inflationen faller, dock kommunicerades inga planer på räntesänkningar. I USA steg den 10-åriga statsobligationen till 5 % vilket inte hänt sedan 2007. Många bolag har lämnat sina kvartalssiffror under månaden. Utgången har varit blandad och det har krävts mycket för att glädja marknaden.