Månadskommentar september 2023

Under september föll de stora aktiemarknaderna runt om i världen samtidigt som räntor fortsatte uppåt. Relativt starka konjunktursiffror och makrostatistik kan förklara det stigande ränteläget, vilket gör ränteplaceringar till ett tydligt alternativ till aktier. Under månaden höjde både Riksbanken och ECB räntan med 0,25 procentenheter. FED lämnade räntan oförändrad på 5,25–5,5% men kommunicerade att ytterligare höjningar kan komma och att räntan kommer ligga högre under en längre tid. Stora bolag med starka balansräkningar, speciellt inom starka trender såsom elektrifiering, automatisering och energieffektivisering, går fortsatt relativt starkt på börsen medan mindre bolag med finansieringsbehov har det betydligt svårare. Den trenden tror vi kan fortsätta och har därmed en fortsatt låg exponering mot bolag med stora kapitalbehov. Kronan stärktes efter det penningpolitiska mötet den 20 september. En trolig förklaring, utöver räntehöjningen, är att direktionen beslutade att dra ner risken i valutareserven genom att sälja USD 8 miljarder och EUR 2 miljarder och köpa SEK.