Månadskommentar augusti 2023

Under augusti månad ökade volatiliteten i marknaden samtidigt som de stora börsindexen tappade. Stockholmsbörsens breda index, SAX, var en av de större förlorarna och var ner knappt 4 %. Det innebär att årets utveckling fram till sista augusti uppgår till måttliga 4 % vilket är sämre än de flesta större och utvecklade aktiemarknader. Anledningarna till Sveriges svaga utveckling har en mängd förklaringar, en del kan tillskrivas oro för fastighetssektorn, hushållens skuldsättning i relation till disponibel inkomst, hög räntekänslighet och en svag krona. Ytterligare räntehöjningar kan komma att försämra konjunkturen än mer och kan därmed påverka SEK negativt. Den amerikanska 10-åriga räntan fortsatte uppåt och nådde nivåer på 4,3 % och nya bostadslån nådde nivåer på 7 %. Marknaden lade därmed stor fokus på centralbankskonferensen i Jackson Hole i USA och FED-chefen Jerome Powells tal. Efter en initialt negativ reaktion tolkade marknaden efter hand Powells ord som något mer duvaktiga och att sannolikheten ökade att räntehöjningscykeln tar en paus vid nästa möte. I Kina är den ekonomiska utvecklingen svag. Oro för fastighets- och banksektorn, hög ungdomsarbetslöshet och ett mer protektionistiskt väst påverkar Kina negativt. Marknaden hoppas nu på fortsatta stimulanser från President Xi Jinping