Månadskommentar juli 2023

Under juli har fokus framför allt riktats mot bolagens rapporter för kvartal två. Generellt sett har rapporterna varit godkända. Bankerna visade på både god lönsamhet samt låga kreditförluster. Även industribolag, i synnerhet de med verksamhet inom energisparande och elektrifiering, rapporterade starka siffror. Förväntningarna har samtidigt varit höga och negativa siffror har inneburit betydande kursreaktioner.Både ECB och FED höjde under månaden sina respektive styrräntor vilket också var förväntat. Framtida agerande kommer att avgöras av inkommande data. För svensk del är kronan fortsatt svag och inflationen på en nivå över vad Riksbanken önskar. Samtidigt faller svensk BNP och konkurserna ökar vilket försvårar Riksbankens väg framöver.