Månadskommentar juni 2023

I juni lämnade den amerikanska centralbanken FED sin styrränta oförändrad medan bland annat ECB och Riksbanken kom med ytterligare räntehöjningar. Risken för en kommande lågkonjunktur är fortsatt reell samtidigt som de stora börsindexen går relativt starkt – tyska DAX handlades exempelvis på rekordnivåer under månaden. Även de stora amerikanska techbolagen går starkt, delvis pådrivet av den snabba utvecklingen inom AI. Global industri, som rider på stora strukturella förändringar inom försvar, elektrifiering och digitalisering, möter också fortsatt stark efterfrågan medan konsumtionsrelaterat påverkats mer av en högre räntemiljö. Volatilitetsindex, VIX, är fortsatt nere på låga nivåer. Marknaderna inväntar nu rapportperioden för kvartal två som för svensk del intensifieras om ett par veckor.