Månadskommentar maj 2023

Under månaden kom blandade signaler kring inflationsutvecklingen, generellt sett är den dock avtagande. Den amerikanska centralbanken, Fed, höjde under månaden räntan med 0,25 procentenheter samtidigt som marknaden bedömer att fortsatta höjningar är möjliga. Den svenska kronan har fortsatt att tappa i värde. En möjlig förklaring kan vara högt belånade hushåll där skulderna har korta löptider – något som kan komma att slå mot konjunkturen. Även fastighetsbolagen är i allmänhet högt belånade. Deras framtida finansieringsmöjligheter ifrågasätts nu på allvar vilket även skapar en viss osäkerhet kring banksektorn. Tyskland visade på två kvartal av negativ tillväxt vilket i teorin betyder att ekonomin är i recession. Samtidigt är arbetsmarknaden stark och den tyska börsen, DAX, uppe på rekordnivåer. I USA har man slutligen kommit överens om en höjning av skuldtaket som ska gälla fram till 2025. Marknaderna reagerade positivt på nyheten.