Månadskommentar april 2023

Under månaden har många bolag rapporterat siffror för första kvartalet. Sammanfattningsvis har rapporterna varit godkända med generellt sett stark orderingång och tecken på fortsatt avtagande pandemieffekter. De kostnadsökningar företagen mött under det senaste året har nu till stor del kompenserats av egna prishöjningar ut till kund. Förväntningarna på rapporterna har dock varit höga, vilket gjort att de positiva kursreaktionerna har varit relativt blygsamma. Bankoron har stillats från förra månaden även om fler banker, framförallt i USA, haft fortsatta problem. Från Riksbanken beslutades om ytterligare en räntehöjning med 50 punkter vilket innebär en styrränta på 3,50 %. Beslutet fattades av en oenig Riksbank. Inflationssiffrorna är nu på väg ner även i Sverige, en del av nedgången kan till viss del förklaras av baseffekter. FED förväntar sig en avmattning av ekonomin mot slutet av året. Samtidigt riskerar USA att återigen slå i skuldtaket, något som säkerligen kommer att diskuteras flitigt kommande månad.