Månadskommentar mars 2023

Nyhetsflödet har under mars till stor del handlat om banksektorn och dess risker. Utlösande faktor var amerikanska Silicon Valley Bank som hamnat i stora problem efter att de placerat insättningar från sina kunder i amerikanska statspapper – statspapper som sedan fallit i värde på grund av stigande räntor. När kunder ville ta ut sina besparingar klarade banken inte att möta uttagen och havererade därmed. Oron spreds sedan till fler amerikanska nischbanker och sedan till Europa och en akut kris för Credit Suisse som, efter några intensiva dagar, togs över av UBS. Situationen är besvärlig för centralbankerna som behöver kyla ner ekonomin med höjda räntor samtidigt som banksystemet stressas och den finansiella stabiliteten hotas. Både FED och ECB höjde sina räntor, med 25 respektive 50 baspunkter. Även svenska banker påverkades av krisen, vår bedömning är dock att de svenska bankerna är välkapitaliserade och relativt lågt värderade. Deras situation kan dock komma att förändras om de behöver hjälpa fastighetsbolagen att refinansiera sig när stora obligationslån förfaller. Mot slutet av månaden återhämtade sig marknaderna och avslutade starkt, ledda av tekniksektorn.