Månadskommentar november 2023

De negativa kursrörelserna vi sett under september och oktober förbyttes under november till ett betydligt positivare humör. Sjunkande räntor och fallande inflationssiffror gav marknaderna hopp om att räntehöjningscykeln nått sin kulmen för denna gång och att räntesänkningar kommer tidigare än förväntat. Råvarupriser faller, exempelvis är både vete och korn nere på 3-årslägsta och Brentoljan handlas runt 75 dollar trots de oroligheter vi ser i mellanöstern. ECB, FED och Riksbanken lämnade alla sina styrräntor oförändrade vilket ytterligare förstärkte tesen om att räntetoppen är nådd. Samtliga poängterade dock att de är datadrivna och står beredda att fortsätta med sina höjningar om så krävs. För svensk del minskade BNP för andra kvartalet i rad vilket, enligt teorin, innebär recession. Den svenska kronan stärktes samtidigt kraftigt, runt 6 % mot euron. Riksbankens köp av svenska kronor i valutareserven förklarar en del av rörelsen.