Månadskommentar februari 2024

Utvecklingen under februari var stark på många av världens börser. Nasdaqbörsen i USA låg i topp när de stora techbolagen levererade starka siffror, bland annat Nvidia som ser fortsatt stark efterfrågan på sina chip drivet av AI-utvecklingen. Även kinesiska börser steg kraftigt med fastlandsbörserna i topp. Under månaden kom inflationssiffror från både Sverige och USA som var något högre än väntat samtidigt som BNP-siffror i Sverige visade på fallande siffror för tredje kvartalet i följd. Marknadsräntor steg något under månaden, amerikanska 10-åringen steg exempelvis återigen till nivåer över 4 %. Marknaden förväntar sig fortfarande räntesänkningar under det första halvåret från FED, ECB och Riksbanken även om de skjutits något längre fram i tiden.