Månadskommentar januari 2024

Efter förra årets starka avslutning, pådrivet av förväntningar om fortsatt fallande inflation, räntesänkningar och en stark konjunktur började det nya året med fallande börser. Amerikanska S&P 500, Nasdaqbörsen och det breda sammanvägda europeiska indexet lyckades dock avsluta månaden på plussidan, medan Stockholmsbörsen slutade på minus. Från centralbankernas håll lämnades styrräntorna oförändrade vilket var väntat. Både ECB och FED indikerade att nästa förändring blir en sänkning men att inga beslut är fattade om när. Rapportperioden för fjärde kvartalet visar fram tills nu på godkända rapporter även om kursreaktionerna varit blandade. Taiwan gick till val och sittande DPP fick fortsatt förtroende vid makten, dock ej med egen majoritet. Reaktionerna från Kina var negativa men marknadsrörelserna små.