Månadskommentar februari 2021

Februari startade relativt stark med fortsatta börsuppgångar från januari. Hysterin kring Gamestop och andra blankade bolag avtog och hopp om ökad vaccinationstakt bidrog till optimismen. Mot mitten av månaden vände dock marknaderna ner. En oro över en tredje våg av smittspridning och fortsatta nedstängningar påverkade humöret negativt men framförallt var den utlösande faktorn stigande räntor och rädsla för en ökad inflation. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg till över 1,5% från att vid årsskiftet legat på under 1 %. Tillväxtbolag, som påverkas mer av en högre räntenivå, såg relativt kraftiga nedgångar. Vi är dock tveksamma till en allmänt stigande inflation – digitalisering och globalisering håller nere prisutvecklingen och en ökad arbetslöshet inom enklare yrken och servicenäringen motverkar löneinflation. Centralbanker världen över är dessutom fortsatt måna om att hålla räntorna låga vilket talar för en gynnsam miljö för aktier. Slutligen kan nämnas att vår egen fond, Kuylenstierna & Skog Equities, nu har 4 stjärnor hos Morningstar tack vare stark historisk avkastning och 4 jordglober för höga ESG-betyg och lågt CO2-avtryck.