Månadskommentar mars 2021

I mars var världens börser mestadels uppåt, Stockholmsbörsen stod ut på den positiva sidan pådrivet av starka uppgångar för verkstadsbolag och bank. Den långa räntan i USA fortsatte uppåt vilket hämmade utvecklingen för tillväxtbolag. I USA röstades President Bidens stödpaket om 1 900 miljarder dollar igenom och nya spekulationer följde om nästkommande paket som förväntas bli än större. Biden talar om BBB – Build Back Better med tillväxtfrämjande satsningar på bland annat infrastruktur men också fokus på bättre välfärd. För att klara finansieringen kommer det att krävas höjda skatter vilket dock kan bli svårt att få igenom. Marknaden stördes till viss del av utbudsbrist av halvledare som alltmer framstår som den nya oljan där Taiwan och Sydkorea är viktiga producenter och allierade. Tonläget mellan Peking och Washington hårdnade och läget är spänt i sydkinesiska sjön. På vaccinationsfronten gör USA och UK framsteg medan Europa är hopplöst efter. Vad gäller vår fond har den bytt administratör i slutet av mars.