Månadskommentar april 2021

April kan sammanfattas med stigande börskurser pådrivet av en klart godkänd rapportsäsong, fortsatta stimulanser och återöppnande av samhällen och ekonomier. Bolagsrapporterna visade framförallt på goda marginaler där kostnaderna har hållits låga. Allteftersom vi återgår mot ett normalläge kan kostnaderna dock komma att stiga. Värderingarna på en del bolag är utmanande och de bolag som inte infriade förväntningarna straffades hårt. De stora techbolagen i USA levde dock upp till förväntningarna. Fortsatta stimulanser kräver någon form av finansiering vilket President Biden föreslår ska genereras genom höjda skatter på företag och privatpersoner. För att undvika att företag lämnar USA diskuteras en global miniminivå vad gäller bolagsbeskattning. Marknaden oroas fortsatt av flaskhalsar som stör produktiviteten. Bristen på halvledare är akut, fraktpriser skjuter i höjden och insatsvaror som metaller har stigit kraftigt i pris. Det kan leda till stigande priser och därmed inflation.