Månadskommentar maj 2021

Under maj rörde sig de stora börserna mestadels sidledes och slutade med små upp- och nedgångar. Även den 10-åriga statsräntan i USA slutade i stort sett oförändrad. Marknaden fokuserar fortsatt på återöppnandet och bättre tillväxtutsikter samtidigt som oron för stigande inflation ökar. Centralbankerna vidhåller att stigande inflationssiffror är tillfälliga och kan förklaras av att många ekonomier börjar gå tillbaka till ett normalläge samtidigt vilket skapar flaskhalsar – inga större åtgärder är därmed planerade i närtid för att kyla ner ekonomierna. President Biden passade istället på att presentera ett nytt förslag på stimulanspaket som delvis ska finansieras av höjda skatter. Även i Sverige kommunicerade finansministern en önskan om höjda kapitalskatter framöver.