Månadskommentar juni 2021

Marknaderna i USA och Europa rörde sig svagt uppåt under juni medan Asien tappade något. Tekniktunga Nasdaqbörsen, som utvecklats något svagare på grund av inflationsoro och risken för högre räntor, gick starkast. Trots höga inflationstal sjönk den amerikanska 10-åriga räntan återigen ner under 1,5 %. Fortsatt komponentbrist och logistikproblem med skenande fraktkostnader stör den fortsatta återhämtningen men framförallt är marknaden orolig för vad eventuella nedtrappningar av de penningpolitiska stimulanserna skulle få för effekter. Ett ökat antal FED-ledamöter tror på en tidigareläggning av nästa räntehöjning. Deltavarianten av Covid-19 riskerar att samhällen återigen stänger ner, om än inte i samma utsträckning som tidigare. En diskussion om Covid-19:s ursprung diskuteras även mer intensivt vilket kan få geopolitiska följder. För svensk del avgick den svenska regeringen efter en misstroendeomröstning. Marknaden uppvisade inga större rörelser kopplade till det. Värt att notera är att antal nya företag som går till börsen är rekordhögt.