Månadskommentar november 2022

Oktober månads uppgångar fortsatte under november. Stark efterfrågan inom global industri, något lägre inflationstakt med fallande råvarupriser och mjukare toner från centralbankerna bidrog till uppgångarna. Både ECB och amerikanska FED poängterade att räntehöjningar har en fördröjningseffekt innan den slår igenom på den reala ekonomin – något som marknaden tolkade som att centralbankerna närmar sig slutet av räntehöjningar och istället går in i ett mer avvaktande scenario. Faran är dock inte över, troligtvis kommer konjunkturen att bli sämre innan den blir bättre med tuffare tider för både hushåll och företag som följd. Hur hårt räntehöjningarna kommer att slå mot den reala ekonomin är svårt att förutspå, börsen har tagit ut en del negativa nyheter men efter oktober och november månads uppgångar finns risk för bakslag. I Kina ökade återigen smittspridningen av Covid 19 med nya nedstängningar till följd. Åtgärderna skapade stort missnöje och omfattande demonstrationer. Läget är känsligt för Xi Jinping som satt sin stolthet i att landet framgångsrikt bekämpat Covid, dessutom med landets egna mediciner. Ökad smittspridning skulle innebära en stor prestigeförlust för honom personligen, trots det tvingades han till att lätta på restriktionerna mot slutet av månaden för att lugna ner situationen.