Månadskommentar oktober 2022

Trots fortsatt höga inflationssiffror steg de stora aktieindexen i oktober, om än med tidvis tvära kast. Företagens rapporter för kvartal 3 har varit i fokus, i allmänhet har de varit godkända. För svensk del vittnar industribolagen om fortsatt stark orderingång, högre kostnader med viss marginalpress som följd samt positiva valutaeffekter på grund av en svag SEK. Flertalet Vd:ar lyfte även fram minskade pandemieffekter och bättre fungerande logistikkedjor. Bolag inom konsumtionssektorn känner däremot av en svagare efterfrågan när konsumenten oroar sig över höga energi- och matpriser samt stigande kostnader för bolån. Bankerna, som har varit snabba med att höja sina utlåningsräntor samtidigt som inlåningsräntor lämnats i stort sett oförändrade, visade på starka räntenetton. Fastighetssektorn, som fallit kraftigt under året, har det fortsatt turbulent där marknaden oroar sig för framtida finansieringsproblem när stora obligationslån förfaller. I England avgick nytillträdde premiärministern Liz Truss. Från europeiskt håll höjde ECB räntan med 0,75 procentenheter.