Månadskommentar september 2022

Nedgångarna från andra halvan av augusti fortsatte under september. Stockholmsbörsens breda index föll nära 7,5 % och Nasdaqbörsen i USA med drygt 10 %, vilket innebär att båda indexen tappat drygt 30 % i år. Nedgångarna beror till mångt och mycket på stigande inflation, hökaktiga centralbanker och oro för en kommande lågkonjunktur. Under månaden höjde både FED och ECB räntan med 0,75 procentenheter, Riksbanken med 1 procentenhet. Marknaden svarade med att försvaga SEK ytterligare, något som visar på en oro att stigande styrräntor kan komma att kasta Sverige in i en lågkonjunktur. Arbetsmarknaden är dock fortsatt stark och de vinstvarningar vi sett hittills är framförallt kopplade till bolag inom konsumtionssektorn. Även fastighetssektorn står inför stora utmaningar med svårigheter att säkra framtida finansiering – många svenska fastighetsbolag är ner mellan 50-80 % i år. I Sverige fick det borgerliga blocket tillräckligt med röster för att bilda regering, i Italien stod Italiens Bröder som vinnare.