Månadskommentar augusti 2022

Efter uppgångar i juli och en bit in i augusti så vände aktiemarknaderna nedåt i mitten av månaden. Framförallt kom en rad indikationer från världens centralbanker att fortsatta räntehöjningar är att vänta. USA: s centralbankschef menade att fortsatta penningpolitiska åtstramningar kommer att bli smärtsamma för företag och privatpersoner men att de är nödvändiga för att undvika att läget blir värre längre fram. Även stigande gaspriser oroar inför hösten. I dagsläget finns en risk att bristen på energi leder till avbrott i energiförsörjningen med negativ påverkan som följd. Trots det utmanande läget vittnar företagen om stark efterfrågan samtidigt som arbetslösheten är fortsatt låg – om det håller i sig bör en lågkonjunktur bli relativt mild. Kraftigt stigande energi-, mat- och bolånekostnader kyler redan ner ekonomin i rask takt. Minskad efterfråga bör innebära att inflationen mattas av och att delar av utlovade räntehöjningar uteblir – något börsen skulle uppskatta.