Månadskommentar juli 2022

Aktiemarknaderna avslutade juli månad med relativt stora uppgångar. Inflationssiffror var fortsatt höga och både amerikanska FED och europeiska ECB höjde sina respektive räntor. FED var dock något duvaktiga i sina kommentarer och ECB lanserade TPI - Transmission Protection Instrument som ska motverka för stora ränteskillnader mellan olika EU-länder. Rapportperioden för kvartal 2 var relativt stark och bolagen visade på stark efterfrågan. För många svenska bolag bidrog en svag SEK positivt.