Månadskommentar december 2022

Efter två starka börsmånader, framförallt pådrivet av signaler om avtagande inflation och förhoppningar om mjukare centralbanker, föll marknaderna igen när fokus skiftade mot konjunkturläget och en eventuell avmattning. Nasdaqbörsen i USA var en av de stora förlorarna medan börsen i Hong Kong steg, mycket beroende på att Kina påbörjat lättnader av restriktioner kopplade till Covid-19. Både ECB och FED höjde som väntat sina styrräntor med 0,50 procentenheter och återgick till en mer hökaktig ton där ECB flaggade för att ytterligare räntehöjningar och FED att arbetsmarknaden måste kylas ned. Fonden summerade ett utmanande och på många sätt tragiskt år med en nedgång om -13,5 %. Stockholmsbörsens breda index (SAX) föll med -24,6%, S&P 500 (SPX) -19,7% och det breda indexet över Europa (SXXE) med -14,5 %.