Månadskommentar januari 2023

Det nya året inleddes med stora uppgångar på världens aktiemarknader. Hopp om att en kommande lågkonjunktur blir mildare än förväntat, eller till och med helt kan undvikas, gav bränsle till börskurserna. Överlag visade de globala företagen på en hög efterfrågan i rapporterna för kvartal fyra samtidigt som arbetsmarknaden var fortsatt stark. Tecken på fallande priser gav också hopp om lägre inflationssiffror och att centralbankerna närmar sig slutet av sina räntehöjningar. Världens näst största ekonomi, Kina, fortsatte att öppna upp, vilket även det bidrog till det positiva sentimentet. Vår fond, Kuylenstierna & Skog Equities, har haft en stark utveckling och trots en nedgång i december placerade den sig i topp bland globalfonder över de senaste tre månaderna – se separat dokument.