Månadskommentar april 2022

Fortsatt krig i Ukraina och implikationer därav pressade marknaderna under april. I samband med nya nedstängningar i Kina ökade risken för fortsatta logistikproblem och komponentbrist med utbudsstörningar och stigande priser som följd. Stigande inflationssiffror bemöttes av mer hökaktiga centralbanker – Riksbanken följde FED: s exempel och höjde reporäntan till 0,25 % vilket innebär att Sverige har en styrränta över noll för första gången sedan 2014. Marknaderna prisar nu in många ytterligare räntehöjningar vilket också kommunicerats av vår riksbankschef, Stefan Ingves. Vi förväntar oss att fler höjningar kommer men i en miljö av stigande energi- och matpriser har även bolåneräntorna nu börjat stiga. I kombination kan dessa faktorer få en kraftigt avkylande effekt på vår ekonomi och alltför stora räntehöjningar riskerar att kasta oss in i en lågkonjunktur. Om inflationen dessutom huvudsakligen härrör från tillfälliga utbudsstörningar snarare än hög efterfrågan skulle ökningstakten kunna stanna av utan alltför kraftiga motåtgärder. Under månaden har det även kommit siffror för första kvartalet. Sammanfattningsvis har bolagen redovisat bra rapporter med god kostnadskontroll och stark orderingång.