Månadskommentar maj 2022

Maj präglades av fortsatt oro på de finansiella marknaderna, efter kraftiga nedgångar i början av månaden återhämtade sig dock börserna och slutade med relativt små förändringar. Fortsatt höga inflationssiffror och stark arbetsmarknad talar för ytterligare åtstramningar från centralbankerna, vilket kan öka risken för en hårdlandning och recession. FED höjde som väntat räntan med 0,50 procentenheter och ECB förbereder sig för en höjning i juni. I Kina lättades det något på de hårda restriktioner som gällt sedan en tid tillbaka. Förhoppningsvis kan det bidra till att få igång distributionskanaler, öka utbudet av varor och få ner höga inflationssiffror. Slutligen kan nämnas att rapportperioden för andra kvartalet närmar sig – orderingång, ökade kostnader och lönsamhet kommer att stå i fokus.