Månadskommentar mars 2022

Kriget i Ukraina fortsätter att dominera nyhetsflödet och våra sinnen. Trots alla fasor är dock de stora börserna i stort sett oförändrade sedan krigsutbrottet den 24:e februari. Den stora nedgången skedde dessförinnan, av oro för krig men också på grund av stigande inflationssiffror och farhågor om högre räntor. Vi tolkar utvecklingen som att marknaden i nuläget bedömer att kriget kan komma att fortgå men att det inte eskalerar. Under månaden höjde FED styrräntan med 0,25%. Trots kriget i Ukraina menade FED-chefen Jerome Powell att ekonomin är så pass stark att en räntehöjning var nödvändig och att fler höjningar förmodligen följer. Vår bedömning är dock att den reala räntan kommer att vara lägre än inflationen även framöver. Värt att notera är att räntekurvan inverterade i USA, det vill säga, korta räntor steg till nivåer över långa räntor – något som historiskt sätt har ökat risken för recession. Rapportsäsongen för första kvartalet har inletts. Vi ser en risk att ökade kostnader kommer att påverka rapporterna negativt. Fortsatta leverans- och logistikproblem kan ställa till det ytterligare.