Månadskommentar februari 2022

Februari har mestadels präglats av de tragiska händelserna i Ukraina och den ryska invasionen som påbörjades den 24:e februari och som sedan har intensifierats. Oro över händelseutvecklingen och massiva reaktioner såväl som sanktioner från större delen av världen har inneburit en del större rörelser på de finansiella marknaderna. Nedgångarna är relativt breda men hårdast drabbas ryska tillgångar. Osäkerheten har dock varit med oss sedan början av året – hur mycket som i dagsläget redan är i aktiekurserna är emellertid svårt att säga. En redan hög inflation, med stigande energi- och spannmålspriser, får ytterligare bränsle av den nuvarande situationen. Europas energisituation blir säkerligen sämre innan den blir bättre, vilket kan påverka privat konsumtion och öka produktionskostnader för energiintensiva företag. Centralbanker, med fokus på amerikanska FED den 15 mars, sätts i en svår situation där de ska bemöta högre inflationssiffror samtidigt som de inte kan strama åt penningpolitiken i den utsträckning de tidigare planerat. Vi eftersträvar att ha en väl diversifierad portfölj, utan någon direkt exponering mot Ryssland och en väldigt låg exponering mot Europa utöver den svenska börsen. Vi följer utvecklingen noggrant och gör vissa förändringar men avser inte att dra ner vår aktieexponering i dagsläget.