Månadskommentar september 2021

Under september ökade osäkerheten återigen på de finansiella marknaderna. Stockholmsbörsens breda index tappade drygt 6 % men även börserna i Europa och USA var ner – S&P 500 var exempelvis ner drygt 5 %. På de kinesiska börserna var utvecklingen blandad, oro för ytterligare regleringar och fortsatta problem för fastighetsutvecklaren Evergrande skapade oro. Priserna på såväl el som olja och gas steg kraftigt under månaden vilket drev upp inflationen. Företagen vittnar också om fortsatt komponentbrist och högre kostnader – något som säkerligen kommer att lyftas fram i rapporterna för kvartal 3. Förhoppningsvis kan fulla orderböcker ändå ge positiva reaktioner. I USA godkände president Biden att finansieringen av statsapparaten förlängs fram till den 3:e december. FED lämnade vid sitt möte räntan oförändrad och meddelade att de fortsätter med köp av värdepapper för USD 120 miljarder per månad. Om ekonomin är tillräckligt stark planeras en påbörjad nedtrappning (tapering) innan årsskiftet och ett helt avslutande under nästa år. Beskedet fick de långa obligationsräntorna att stiga och investerare att fundera över om det är dags att rotera till värdebolag.