Månadskommentar oktober 2021

Fokus på inflation och stigande räntor har dominerat nyhetsflödet under oktober tillsammans med rapporterna för kvartal 3. Oljepriset fortsatte upp och handlas på nivåer vi inte sett sedan 2018 för Nordsjöoljan och ända sedan 2014 för Texasoljan. Även naturgas har stigit kraftigt men föll tillbaka i slutet av månaden. Amerikanska långräntor steg också men föll även de tillbaka. En nedtrappning av de månatliga tillgångsköpen (tapering) från amerikanska centralbanken FED, väntas inom kort. Rapporterna för kvartal 3 har mestadels mottagits positivt även om företag med höga värderingar fått se sina aktiekurer falla brant i de fall förväntningarna inte infriades eller överträffades. Orderingången har generellt sett varit stark medan försäljningssiffror påverkats negativt av fortsatt komponentbrist och fortsatta logistikproblem.