Månadskommentar november 2021

Efter en klart godkänd rapportsäsong ökade återigen oron på de finansiella marknaderna under november med nedgångar som följd. Smittspridningen av Covid-19 har stigit markant under hösten i Europa och Omikron, den nyupptäckta mutationen av Coronaviruset, ökar risken för nya nedstängningar. Länder som Tyskland och Österrike var exempelvis snabba med att införa hårdare restriktioner. Från amerikanskt håll meddelade FED att de minskar sina tillgångsköp med USD 15 miljarder i månaden från en nivå om USD 120 miljarder – något som var väntat. Däremot överraskades desto fler av Fed-chefen Jerome Powells anförande i slutet av månaden där han uttryckte en oro över en bestående inflation över målet om 2 % och att det var dags att skrota benämningen att de höga inflationssiffrorna är övergående – något som ökar sannolikheten för en tidigarelagd räntehöjning.