Årsbrev 2020

Vi lägger ett besvärligt år bakom oss med stora rörelser på de finansiella marknaderna till följd av Covid-19. En pandemi som orsakat stort lidande, resulterat i massiva penning- och finanspolitiska åtgärder och som sannolikt leder till nya beteendemönster. Fokus har också riktats mot det amerikanska presidentvalet, investeringar inom hållbarhet och tech-bolagens dominerande ställning.