Månadskommentar december 2020

December avslutades mestadels uppåt på världens finansiella marknader där OMX30 stod ut med en nedgång om drygt 2 %. Det summerar en uppgång för OMX30 om knappt 6 % för hela 2020. Fortsatt smittspridning samt en muterad variant av Covid-19 satte press på börserna i mitten av månaden men ett påbörjande av vaccinationer gjorde att humöret vände runt och marknaderna steg. Ett nytt stimulanspaket klubbades igenom i USA, vilket gav ytterligare bränsle till börsen. Från centralbankshåll kommunicerades fortsatta och utökade stimulanser. EU och Storbritannien undvek med en hårsmån en avtalslös Brexit genom att till slut enas om ett handelsavtal.