Månadskommentar mars 2020

Under mars har utvecklingen på de finansiella marknaderna styrts av nyhetsflödet kring coronaviruset, Covid-19. Ett dramatiskt avstannade av såväl ekonomisk som övrig aktivitet i samhället har inneburit en abrupt minskad efterfrågan, brutna produktionskedjor och ökad risk att världsekonomin kastas in i recession. Smittspridningens utveckling framöver kommer att vara avgörande för hur marknaderna och samhället påverkas. Massiva stödåtgärder sätts in både från centralbanker som säger sig vara beredda att göra ”vad som än krävs” och från regeringar världen över för att hjälpa företag och privatpersoner att hantera den svåra ekonomiska situationen. Vissa sektorer och branscher kommer att påverkas negativt under lång tid framöver medan andra kommer återgå till normal produktion och se en normaliserad efterfrågan relativt snart. Vi tar tillfället i akt och investerar i vad vi anser har fallit för mycket och drar ner på investeringar i bolag vi tror kommer att få det svårt under dessa nya förutsättningar.