Marknadskommentar

Utöver den påverkan vi alla upplever just nu i vår vardag så sker stora rörelser på världens börser på grund av Coronaviruset. Smittspridningens utveckling framöver kommer att vara avgörande för hur marknaderna påverkas. Stödåtgärder sätts nu in för att hantera den svåra ekonomiska situationen. Centralbanker och regeringar världen över är mitt uppe i att lansera massiva krispaket för att hjälpa företag och privatpersoner – något som även kommer att ge stöd till världens börser. Vissa sektorer och branscher kommer att påverkas negativt under lång tid framöver på grund av lägre efterfrågan och störningar i produktionskedjor medan andra kommer återgå till normal produktion och se en normaliserad efterfrågan relativt snart. Vi planerar därför inte att gå ur marknaden, däremot ser vi över våra innehav och gör de förändringar vi anser lämpliga. Tveka inte att höra av er per email eller telefon för en djupare genomgång med din rådgivare.