Månadskommentar april 2020

I april återhämtade sig de finansiella marknaderna. Hopp om avtagande smittspridning av Covid-19, ett återöppnande av samhällen och massiva stödpaket påverkade marknaderna positivt. Huvuddelen av rapporterna från första kvartalet fick godkänt, många företag påverkades dock mestadels i slutet av kvartalet varför rapporterna är av begränsad betydelse. Osäkerheten kring virusets fortsatta spridning innebär risk för stora rörelser på de finansiella marknaderna även framöver. Ekonomisk statistik och rapporterna för kvartal två kommer säkerligen att vara väldigt svaga varför det kommer vara avgörande att bolagen ser en positiv trend under kvartalet och ger en positiv guidning. Oljepriset föll fritt och noterades till och med till negativt pris men återhämtade sig under månaden.