Månadskommentar maj 2020

Trots stor osäkerhet kring den fortsatta spridningen av Covid-19 och de ekonomiska effekterna av nedstängda samhällen fortsatte många av de finansiella marknaderna att utvecklas positivt under maj. Uppgången leddes av tekniksektorn men även sektorer som tappat mest under våren fick en viss revansch under månaden. Marknaderna tog fasta på de positiva effekter som kommer av fortsatt återöppnande av ekonomier. En viss oro hur Q2-rapporterna kommer att mottas kvarstår men både TINA och FOMO övertrumfade det. I Asien var utvecklingen sämre. En tydligt hårdare ton mellan USA och Kina i samband med att Kina införde en säkerhetslag i Hong Kong bidrog till den negativa börsstämningen.