Månadskommentar december 2019

Årets sista månad slutade med stigande börser även om de föll tillbaka något under de sista handelsdagarna. Fortsatta framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA var en av huvudorsakerna till den positiva utvecklingen. Ett första Fas 1-avtal ser ut att undertecknas i mitten av januari samtidigt som det verkar troligt att länderna kommer att ha fortsatta diskussioner under år framöver. Vid parlamentsvalet i Storbritannien i mitten av december, fick Boris Johnsons konservativa parti egen majoritet vilket underlättar processen för en Brexit den 31 januari. Många hinder kvarstår dock. Både ECB och FED lämnade räntan oförändrad vid sina respektive penningpolitiska möten medan Riksbanken höjde styrräntan till 0%. Samtliga tre signalerade en låg ränta under lång tid framöver.