Årsbrev 2019

2018 års stora nedgångar under sista kvartalet förbyttes till kraftigt stigande börser under början av 2019. Året präglades av geopolitiska händelser, konjunkturoro, expansiva centralbanker och extremt låga räntor. Trots en del större rörelser slutade världens börser mestadels uppåt. Vår egen fond, Kuylenstierna & Skog Equities, slutade året upp 29.8%.