Månadskommentar januari 2020

Det nya året startade med mestadels uppgångar på världens börser för att sedan falla tillbaka under andra hälften av månaden. Brexit, riksrättsprocess mot president Trump och en attack mot en högt uppsatt iransk militär påverkade inte marknaderna nämnvärt – någorlunda ekonomisk statistik gav istället stöd till marknaderna. Nedgångarna orsakades istället av utbrottet av Coronaviruset i Kina. Följderna av utbrottet är fortsatt oklara men rent ekonomiskt kommer vi troligen att se en negativ effekt i såväl Q1- som Q2-rapporterna till följd av lägre ekonomisk aktivitet. Trots det kan påverkan på börserna ändå bli begränsad om utbrottet visar sig vara under kontroll.