Monthly Comment October

Under oktober kom det ytterligare signaler som tyder på en svagare global konjunktur, trots det nåddes nya högstanoteringar på många marknader. Den starka börsutvecklingen kan delvis förklaras av framsteg i handelssamtalen mellan Kina och USA, en godkänd rapportsäsong för tredje kvartalet och fortsatta centralbanksstimulanser där FED återigen sänkte räntan. Noterbart är att förväntningarna på bolagen dock hade kommit ner inför kvartalsrapporterna samt att svenska företag drar fortsatt nytta av en svag krona. De svagare konjunktursiffrorna tolkas också snarare som en avmattning, än som början på en recession. Det extremlåga ränteläget och jakten på avkastning innebär riskkapital till tillväxt- och förhoppningsbolag som, under normala kreditförhållande, hade haft svårare att överleva. Vi överväger om resan närmar sig sitt slut och en allokering till värdeaktier kommer att vara gynnsammare framöver. Slutligen kan nämnas att Brexitdramat fortsätter, nästa anhalt är nyval den 12 december.