Månadskommentar september

Trots att en rad indikatorer och statistik tyder på en global konjunkturavmattning höll aktiemarknaderna upp väl under september – vissa marknader nådde till och med den högsta nivån någonsin, bland annat Stockholmsbörsens breda index. Även vår fond nådde en toppnotering under månaden.

Aktiemarknadernas styrka kan huvudsakligen förklaras av fortsatta penningpolitiska åtgärder från centralbankerna. I USA sänkte FED räntan och meddelade att de står beredda att agera kraftfullt om tillväxten skulle försvagas, i Europa sänkte ECB inlåningsräntan samt offentliggjorde ett antal ytterligare stimulansåtgärder. Utöver det annonserades sänkta reservkrav för Kinas banker och sänkt bolagsskatt i Indien.

På räntesidan är det fortsatt svårt att hitta investeringar som ger en acceptabel avkastning då det nu inte bara finns statsobligationer som ger negativ ränta utan även företagsobligationer.

Brexitförvirringen fortsätter samtidigt som det planerade utträdet 31 oktober närmar sig. Guldet var något ner under månaden men upp 15 % på året. Oljepriset steg kraftigt efter attackerna i Saudiarabien för att sedan falla tillbaka till nivåer lägre än de vi hade innan attackerna skedde.