Månadskommentar augusti

Augusti inleddes med fallande börser, i Sverige tappade OMX30 drygt 6 % fram till mitten av månaden. Nedgångarna kan delvis förklaras av en eskalerande handelskonflikt mellan Kina och USA, ökad risk för en hård Brexit och en allmän konjunkturoro där den tyska ekonomin stod i centrum. Även en upptrappning av konflikten i Hong Kong bidrog till det sura humöret. För svensk del lyfts den ansträngda ekonomiska situationen för landets kommuner upp alltmer, något som kan sätta fortsatt press på kronan. På obligationssidan fortsatte räntorna ned, Tyskland lyckades exempelvis emittera trettioåriga statsobligationer till negativ ränta och i USA inverterade återigen räntekurvan då tvååriga statsobligationer handlades till högre ränta än den tioåriga. Under andra halvan av månaden blev humöret något bättre och börserna återhämtade sig men slutade likväl mestadels nedåt.